Θεραπευτικές δυνατότητες αντιμετώπισης της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοίας

alt

Ματεέσκου Κάρμεν, Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελήτρια Α΄,Γεν. Νοσοκομείο Φιλιατών

alt

Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Κόρινθος
alt
Γκόλας Ευάγγελος Ωτορινολαρυγγολόγος, Ιωάννινα
alt
Πάγκαλος Άρης, ωτορινολαρυγγολόγος, Αγ.Νικόλαος, Λασιθίου, Κρήτης

Η ακριβής αιτιολογία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας νευραισθητήριας βαρηκοίας [ΙΑΝΒ] παραμένει άγνωστη. Σε μελέτες που έγιναν στο παρελθόν έχουν προταθεί ποικίλα αίτια , όπως η αγγειακή απόφραξη, η ρήξη της στρογγύλης θυρίδας του έσω ωτός, ακουστικοί όγκοι, κυκλοφορικές διαταραχές του έσω ωτός,  η τροποποιημένη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος που επηρεάζει τη λειτουργία του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος [1], λοίμωξη από ιό HSV1 [2].

 

Η ανίχνευση στον ορό των πασχόντων τίτλων της ΙgA για τον  HSV1 υψηλότερων του  1:80 είναι ενδεικτικές της σχέσης της λοίμωξης  και της αιφνίδιας βαρηκοΐας. Αυτό το εύρημα καθορίζει και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών, αφού δεν χρειάζονται τη χορήγηση κορτικοστεροειδών ή άλλων φαρμάκων πλην των αντιικών . Η χορήγηση ακυκλοβίρης έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στο 81% των ασθενών που έχουν επιδείξει υψηλούς τίτλους για την ειδική IgA  [2].

 

Τα αυξημένα επίπεδα του μέσου όγκου των αιμοπεταλίων [ΜPV] θεωρούνται ότι έχουν σχέση με την ιδιοπαθή αιφνίδια βαρηκοΐα. Ο μέσος όγκος των αιμοπεταλίων  αντανακλά το ρυμό παραγωγής και των λειτουργιών των αιμοπεταλίων. Ενώ η αγγειακή απόφραξη, τα οξέα ή χρόνια σύνδρομα και η αγγειίτιδα αυξάνουν τα επίπεδα του MPV, οι λοιμώξεις, τα αυτοάνοσα νοσήματα και οι φλεγμονώδεις καταστάσεις τα περιορίζουν. Ο MPV και το εύρος της κατανομής των αιμοπεταλίων  είναι σημαντικά υψηλότερος στην ιδιοπαθή νευραισθητήρια βαρηκοία, ενώ ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μικρότερος σε πάσχοντες από ιδιοπαθή νευραισθητήρια νομοθεσία σε σύγκριση με μάρτυρες υγιείς [3].

 

 

Θεραπευτικά χορηγούνται συστηματικά κορτικοστεροειδή [4], Ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών [5],  Η εφαρμογή τριών διαφορετικών θεραπευτικών πρωτοκόλων χορήγησης κορτικοστεροειδών (από τοστόμα, με ενδοτυμπανική έγχυση ή ταυτόχρονα και τα δύο) είχε τα ίδια όμοια θεραπευτικά αποτελέσματα. Συνεπώς οποιοσδήποτε τρόπος χορήγησης κορτικοστεροειδούς μπορεί να συστηθεί ως αρχική θεραπεία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοίας [6].

Η θεραπεία της ΙΑΝΒ με κορτικοστεροειδή που χορηγούνται από οποιαδήποτε οδό δεν θεωρείται ικανοποιητική, καθώς μόνο στο 61% των πασχόντων αποκαθίσταται η ακοή τους [7].

 

 

Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο μπορεί να βελτιώσει την οξυγόνωση του έσω ωτός και να βελτιώσει την ακοή. Περισσότερα βλέπε στο άρθρο. H θεραπεία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοΐας με υπερβαρικό οξυγόνο©.

 

O Hatano και συν (2008) ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των αντιοξειδωτικών βιταμινών Ε και C στη θεραπεία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας βαρηκοίας, μελετώντας συνολικά 87 ασθενείς, που πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

1) Αιφνίδια έναρξη της νευραισθητήριας βαρηκοΐας.

2) Η βαρηκοΐα ήταν άγνωστης αιτιολογίας.

3) Η βαρηκοΐα δεν είχε διακυμάνσεις.

4) Η μέση αριθμητική τιμή των επιπέδων της ακοής, ήταν στα 250, 500, 100, 2000 και 4000Ηz πάνω από τα 40dB.

5) Η θεραπεία είχε ξεκινήσει μέσα σε 14 ημέρες από την έναρξη της βαρηκοΐας. Όλοι οι ασθενείς είχαν θεραπευτεί με στεροειδή και ή με αλπροσταντίλη.

 

Στη μελέτη αυτής της ομάδας  των ασθενών χορηγήθηκαν επιπρόσθετα βιταμίνη Ε (νικοτινική τοκοφερόλη) 600mg ημερησίως και βιταμίνη C 1200mg/ημερησίως από το στόμα.. Το κέρδος ακοής μετά τη θεραπεία ήταν 29.4  dB και η συχνότητα βελτίωσης  ήταν 63.3% στην υπό μελέτη ομάδα σε σύγκριση με τα 18.5dB και 44% στην ομάδα ελέγχου.

 

Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στην ομάδα που ερευνήθηκε στο κέρδος της ακοής, στη συχνότητα αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η χορήγηση βιτ. Ε και C στους ασθενείς με ιδιοπαθή αιφνίδια νευραισθητήρια βαρηκοΐα είναι επωφελής, διότι περιορίζει τους αντιδραστικούς μεταβολίτες του οξυγόνου, που παράγονται από την ισχαιμία του έσω ωτός και ενισχύει την απαναιματάρδευση μετά τη θεραπεία.

 

Η χορήγηση ενδοφλεβίως υψηλών δόσεων βιταμίνης C [HDVC] μπορεί να ενισχύσει την αποκατάσταση της ακοής σε ασθενείς με ιδιοπαθή νευραισθητήρια βαρηκοία, περιορίζοντας τα επίπεδα των μεταβολιτών των ελευθέρων ριζών , που παράγονταιαπό την ισχαιμία ή τη φλεγμονή του έσω ωτός. Η ενδοφλέβια χορήγηση υψηλών δόσεων βιταμίνης Cθα μπορούσε να θεωρηθεί θεραπεία της ιδιοπαθούς νευραισθητήριας βαρηκοίας [9].

 

1. Schulz SRitter JOertel KWitt KBär KJGuntinas-Lichius OVoss A Quantification of autonomic regulation in patients  . with sudden sensorineural hearing loss. Auton Neurosci. 2013 Mar 12. pii: S1566-0702(13)00041-6. doi: 10.1016/j.autneu.2013.02.009. [Epub ahead of print]

2. Scalia GPalermo CIMaiolino LCostanzo CMZappal DGrillo CMartines AMCocuzza SRusso RSerra A. Detection of serum IgA to HSV1 and its diagnostic role in sudden hearing loss. New Microbiol. 2013 Jan;36(1):41-7. Epub 2013 Jan 1.

3. Ulu SUlu MSAhsen AYucedag FAycicek ACelik S. Increased levels of mean platelet volume: a possible relationship with idiopathic sudden hearing loss. . Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jan 23. [Epub ahead of print]

4. Egli Gallo DKhojasteh EGloor MHegemann SC. Effectiveness of Systemic High-Dose Dexamethasone Therapy for Idiopathic Sudden Sensorineural HearingLoss.Audiol Neurootol. 2013 Feb 27;18(3):161-170. [Epub ahead of print]

5. Filipo RAttanasio GRusso FYViccaro MMancini PCovelli E. Intratympanic steroid therapy in moderate sudden hearing loss: A randomized, triple-blind, placebo-controlled trial. Laryngoscope. 2013 Mar;123(3):774-8. doi: 10.1002/lary.23678. Epub 2013 Feb 1.

6. Lim HJKim YTChoi SJLee JBPark HYPark KChoung YH. Efficacy of 3 different steroid treatments for sudden sensorineural hearing loss: a prospective, randomized trial. . Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Jan;148(1):121-7. doi: 10.1177/0194599812464475. Epub 2012 Oct 16.

 7. Wilson WR, Byl FM, Laird N. The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss: a double-blind clinical study. Arch Otolaryngol. 1980 Dec;106(12):772–776. [PubMed]

8. Hatano M, Uramoto N, Okabe Y, Furukawa M, Ito M. Vitamin E and vitamin C in the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Acta Otolaryngol. 2007 Aug 22

9. Kang HSPark JJAhn SKHur DGKim HY. Effect of high dose intravenous vitamin C on idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a prospective single-blind randomized controlled trial. . Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Dec 4. [Epub ahead of print]

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///