PRIMPERAN

Primperan®(Metoclopramide Hydrochloride)

1. Προσδιορισμός του φαρμακευτικού προϊόντος

1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Primpéran® :Ενέσιμο διάλυμα 10 mg/2 ml ΑΜΡ

1.2. Σύνθεση: Δραστική Ουσία Metoclopramide Hydrochloride

Έκδοχο Sodium chloride, Water for injection

1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα

1.4. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: 10 mg ανά φύσιγγα των 2 ml

1.5. Περιγραφή -Συσκευασία: Ενέσιμo διάλυμα 10 mg/2 ml: Χάρτινο κουτί που περιέχει 6 γυάλινες φύσιγγες των 2 ml συσκευασμένες σε πλαστική θήκη και το φύλλο οδηγιών χρήσης.

1.6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεμετικό

1.7, Υπεύθυνος ;άδειας κυκλοφορίας: SANOFI-aventis AEBE(Λεωφ. Συγγρού 348-Κτήριο Α΄, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. +30 210  90 01 600

1.8. Παρασκευαστής: SANOFI WINΤHROP INDUSΤRIE

(Quéτigny) ΓΑΛΛΙΑΣ

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

2.1. Γενικές πληροφορίες:

Το φάρμακο περιέχει ως δραστική ουσία μετοκλοπραμίδη. Η μετοκλοπραμίδη επιταχύνει την κένωση του στομάχου και τη διάβαση στο λεπτό έντερο και επιπλέον ασκεί ισχυρή κεντρική αντιεμετική δράση,

2.2. Ενδείξεις:

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων (ναυτίας, εμέτων, αισθήματος βάρους, πληρότητας ή διάτασης του στομάχου) που οφείλονται σε βραδεία κένωση του στομάχου ή σε καθυστερημένη διάβαση στο λεπτό έντερο, όπως σε περιπτώσεις διαβητικής, μετεγχειρητικής (ιδιαίτερα μετά από διατομή των πνευμονογαστρικών), ιδιοπαθούς γαστροπάρεσης και γαστροδωδεκαδοκτυλικού έλκους.

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων οφειλόμενων σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Προφυλακτικώς για τους εμέτους μετά από χημειοθεραπεία με αντινεοπλασματικά φάρμακα.

Στην ακτινοδιαγνωστική του στομάχου και του λεπτού εντέρου σε άτομα με βραδεία κένωση ή καθυστέρηση στην προώθηση αντίστοιχα.

 Στον ενδοσκοπικό έλεγχο του ανώτερου πεπτικού για τη διευκόλυνση προσπέλασης του ενδοσκοπίου ή προς το δωδεκαδάκτυλο, καθώς και στη διενέργεια βιοψίας του λεπτού εντέρου, προκειμένου να προωθηθεί ταχύτερα το ειδικό όργανο.

Επίσης η μετοκλοπραμίδη θεωρείται αποτελεσματική στην αναισθησία και κατά τη διάρκεια του τοκετού, για την πρόληψη εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου στις αναπνευστικές οδούς

2,3, Αντενδείξεις:

·         Υπερευαισθησία στη μετοκλοπραμίδη ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
·         Αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα, μηχανική απόφραξη ή διάτρηση του γαστρεντερικού σωλήνα, για τα οποία η διέγερση της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα αποτελεί κίνδυνο ή αμέσως μετά από τη χειρουργική επέμβαση.
·         Ιστορικό νευροληπτικής ή προκαλούμενης από τη μετοκλοπραμίδη βραδυκινησίας.
·         Ύπαρξη ή υποψία ύπαρξης φαιοχρωμοκυττώματος λόγω κινδύνου σοβαρής υπερτασικής κρίσης.
·         Χρήση σε παιδιά ηλικίας μικρότερης του 1 έτους λόγω αυξημένου κινδύνου εμφάνισης εξωπυραμιδικών διαταρα­χών (βλ. παράγραφο 2.4 «Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση»),
·         Συνδυασμός με λεβοντόπα λόγω αμοιβαίου ανταγωνισμού.

2.4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:

2.4.1. Γενικά:

·         Εξωπυραμιδικές διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα σε παιδιά και νεαρά άτομα και/ή όταν χρησιμοποι­ούνται υψηλές δόσεις (βλ. παράγραφο 2.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες»). Πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών μεταξύ της κάθε χορήγησης Primperan, ακόμη και στην περίπτωση εμέτου και απόρριψης της δόσης, ώστε να αποφευχθεί η υπερδοσολογία. Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες εμφανίζονται συνήθως στην αρχή της θεραπεί­ας και εξαφανίζονται τελείως με τη διακοπή της αγωγής. Συνεπώς, σε περίπτωση εμφάνισης εξωπυραμιδικών δια­ταραχών πρέπει να διακοπεί η θεραπεία. Μπορεί να χρειαστεί συμπτωματική αγωγή (βενζοδιαζεπίνες σε παιδιά και/ή αντιχολινεργικά αντιπαρκινσονικά φάρμακα σε ενήλικες).

·         Η διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες λόγω του κινδύνου εμφάνισης βρα- δυκινησίας.

·         To Primperan δεν συνιστάται σε επιληπτικούς ασθενείς γιατί τα βενζαμίδια μπορεί να ελαττώσουν τον ουδό των επι­ληπτικών κρίσεων.

·         Σε ασθενείς με διαταραχή της ηπατικής ή νεφρικής λειτουργίας συνιστάται μείωση της δόσης.

·         •Όπως με όλα τα νευροληπτικά, μπορεί να εμφανιστεί Κακόηθες Νευροληπτικό Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από υπερθερμία, εξωπυραμιδικές διαταραχές, αστάθεια στο αυτόνομο νευρικό και αύξηση της CPK. Επομένως, εάν εμφανιστεί πυρετός (ένα από τα συμπτώματα του Κακοήθους Νευροληπτικού Συνδρόμου) πρέπει να ληφθούν μέτρα και στην περίπτωση που υπάρχει υποψία Κακοήθους Νευροληπτικού Συνδρόμου πρέπει να διακοπεί η αγωγή με Primperan.

·         Έχει αναφερθεί μεθαιμοσφαιριναιμία, που θα μπορούσε να συσχετισθεί με ανεπάρκεια της αναγωγάσης του NADH κυτοχρώματος b5. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Primperan πρέπει να διακοπεί άμεσα και οριστικά και πρέπει να ξεκινήσουν τα κατάλληλα μέτρα.

·         Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε συνδυασμό με άλλα σεροτονεργικά φάρμακα συμπεριλαμβανομένων SSRIs (βλ. παράγραφο 2.5 «Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες»),

·         To Primperan μπορεί να καλύψει συμπτώματα όπως εγκεφαλικός ερεθισμός και εγκυμοσύνη.

·         Πρέπει να επιδειχθεί προσοχή κατά τη χρησιμοποίηση σε ασθενείς με ιστορικό ατοπίας (συμπεριλαμβανομένου του άσθματος) ή πορφυρίας.

·         Η ενδοφλέβια έγχυση θα πρέπει να γίνεται αργά, σε διάστημα τουλάχιστον 3 λεπτών.

2.4.2 Ηλικιωμένοι:

Ισχύει ό,τι και για τους ενήλικες.

2.4.3  Χορήγηση κατά την κύηση:

Συνιστάται η αποφυγή χορήγησης κατά το 1 ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης γιατί διαπερνά το φραγμό του πλακούντα. Αν η χορήγηση κρίνεται απαραίτητη να σταθμίζεται από τον ιατρό το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα σε σχέση με τον ενδεχόμενο κίνδυνο για το έμβρυο.

2.4..4 Χορήγηση κατά τη γαλουχία:

Η μετοκλοπραμίδη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Συνεπώς, πρέπει να διακόπτεται ο θηλασμός ή η θεραπεία με Primperan.

2.4..5 Παιδιά:

Ακολουθείστε τις οδηγίες δοσολογίας (βλ. παράγραφο 2.6). Επίσης, ανατρέξτε στην παράγραφο 2.3 «Αντενδείξεις».

2.4..6 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:
Καμιά.

2.4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:
Μπορεί να εμφανιστεί νυσταγμός, δυσκινησία, δυστονία και οπτικές διαταραχές μετά από χορήγηση Primperan, που μπορεί να ενισχυθεί με κατασταλτικά του ΚΝΣ ή οινόπνευμα. Η ικανότητα οδήγησης οχημάτων ή χειρισμού μηχανών μπορεί να μειωθεί.

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:

Συνδυασμοί που αντενδείκνυνται
Λεβοντόπα: Η λεβοντόπα και η μετοκλοπραμίδη παρουσιάζουν αμοιβαίο ανταγωνισμό.

Συνδυασμοί που πρέπει να αποφεύγονται
Οινόπνευμα: Το οινόπνευμα ενισχύει την κατασταλτική δράση του Primperan.

Συνδυασμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Αντιχολινεργικά και παράγωγα μορφίνης: Τα αντιχολινεργικά και τα παράγωγα μορφίνης παρουσιάζουν αμοιβαίο αντα­γωνισμό με τη μετοκλοπραμίδη στην κινητικότητα του πεπτικού συστήματος.

Κατασταλτικά του ΚΝΣ (παράγωγα μορφίνης, υπνωτικά, αγχολυτικά, αναστολείς Η,, αντιισταμινικά, κατασταλτικά αντικαταθλιπτικά, βαρβιτουρικά, κλονιδίνη και συναφή): Η δράση των κατασταλτικών του ΚΝΣ ενισχύεται από το Primperan.

Νευροληπτικά: To Primperan μπορεί να έχει αθροιστική δράση με νευροληπτικά όταν εμφανίζονται εξωπυραμιδικές δια­ταραχές.
Λόγω της προκινητικής επίδρασης του Primperan, η απορρόφηση συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να τροποποιηθεί.

Διγοξίνη: To Primperan ελαττώνει τη βιοδιαθεσιμότητα της διγοξίνης. Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση της συγκέ­ντρωσης της διγοξίνης στο πλάσμα.

Μιβακούριο και σουξαμεθόνιο: Η έγχυση Primperan μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του νευρομυϊκού αποκλεισμού (μέσω της αναστολής της χολινεστεράσης στο πλάσμα).

Κυκλοσπορίνη: To Primperan αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της κυκλοσπορίνης. Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση της συγκέντρωσης της κυκλοσπορίνης στο πλάσμα.

To Primperan μπορεί να ανταγωνιστεί την επίδραση της προλακτίνης και τα φάρμακα βρωμοκρυπτίνη και καβεργκολίνη.

Η χρήση του Primperan με σεροτονεργικά φάρμακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο συνδρόμου σεροτονίνης. To Primperan μπορεί να μειώσει τις συγκεντρώσεις πλάσματος της ατοβακόνης.

2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Τρόπος χορήγησης:
Ενδομυικώς, ενδοφλεβίως. Αργή ενδοφλέβια ένεση διάρκειας 2 λεπτών.
Λόγω του δυνητικού κινδύνου εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών αντιδράσεων, περιλαμβανομένης της καρδιακής ανακοπής, το ενέσιμο διάλυμα περιορίζεται να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι διαθέσιμος ο εξοπλισμός ανάνηψης (βλέπε παράγραφο 2.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες», υποκεφάλαιο «Καρδιακές και αγγειακές διαταραχές»).

Δοσολογία:
Παρεντερικώς:
Για ενδοσκοπήσεις, ακτινοδιαγνωστική κ.λπ.: Ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως 10 mg πριν από την εξέταση. Για την πρόληψη των εμέτων από αντινεοπλασματικά, το Primperan χορηγείται βραδέως (15 λεπτά) ενδοφλεβίως δια- λελυμένη σε 50 ml δεξτρόζης 5% ή χλωριούχου νατρίου 0,9%, 30 λεπτά πριν από τη χορήγηση του αντινεοπλασματικού και στη συνέχεια ανά 4-6 ώρες από τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Αρχική δόση 1-2 mg/kg (ανάλογα και με τη δόση του αντινεοπλασματικού), που μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση ελέγχου των συμπτωμάτων, στις επόμενες. Μεγαλύτερες δόσεις 2-10 mg/kg ημερησίως, χορηγούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με σισπλατίνη ή άλλα αντι­καρκινικά φάρμακα, πάντα ενδοφλεβίως, με μεγάλη προσοχή, από πεπειραμένο ιατρό, μόνο στο Νοσοκομείο.

Επί εμφανίσεως εξωπυραμιδικών φαινομένων, συνιστάται διακοπή της χορήγησης και κατάλληλη αντιμετώπιση (βλ. παράγραφο 2.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες»).

Ειδικοί πληθυσμοί:

Παιδιά:
Αντενδείκνυται η χρήση σε παιδιά, ηλικίας μικρότερης του 1 έτους (βλ. παράγραφο 2.3 «Αντενδείξεις»), Δε συνιστάται η χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 1-18 ετών.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προσαρμογή των δόσεων. Η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mg/kg σωματικού βάρους.
Σημαντικά μειωμένη ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια:
Σε περίπτωση χορήγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα να χορηγείται με προσοχή και σε μειωμένη δοσολογία γιατί μετα­βολίζεται στο ήπαρ και κυρίαρχη οδός απέκκρισης του Primperan και των μεταβολιτών είναι διά των νεφρών. Τα ανωτέρω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών μεταξύ της κάθε χορήγη­σης Primperan, ιδιαίτερα σε παιδιά και νεαρά άτομα, ακόμη και στην περίπτωση εμέτου και απόρριψης της δόσης, ώστε να αποφευχθεί η υπερδοσολογία (βλ. παράγραφο 2.4 «Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση»),

2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:
Σημεία και συμπτώματα
Μπορεί να εμφανιστούν εξωπυραμιδικές διαταραχές και νυσταγμός, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σύγχυση, ψευδαι­σθήσεις.
Η αντιμετώπιση των εξωπυραμιδικών διαταραχών είναι μόνο συμπτωματική (βενζοδιαζεπίνες σε παιδιά και/ή αντιχολι- νεργικά αντιπαρκινσονικά φάρμακα για τους ενήλικες).
Τα συμπτώματα της υπερβολικής δόσης γενικά αυτοπεριορίζονται και υποχωρούν συνήθως μέσα σε 24 ώρες.

2.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Διαταραχές Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και ψυχιατρικές διαταραχές
Οι ακόλουθες αντιδράσεις, μερικές φορές συσχετιζόμενες, εμφανίζονται πιο συχνά όταν χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις:

·         Εξωπυραμιδικά συμπτώματα: οξεία δυστονία και δυσκινησία, παρκινσονικό σύνδρομο, ακαθησία ακόμη και μετά από χορήγηση μίας δόσης του Primperan ιδιαίτερα σε παιδιά και νεαρά άτομα (βλ. παράγραφο 2.4 «Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση»)
·         Νυσταγμός, ίλιγγος, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σύγχυση, ψευδαίσθηση.

Αλλες αντιδράσεις που είναι πιθανό να εμφανιστούν:

·         Βραδυκινησία κατά τη διάρκεια ή μετά από παρατεταμένη αγωγή, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς (βλ. παρά­γραφο 2.4 «Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση»)
·         Επιληπτικές κρίσεις
·         Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο
·         Κατάθλιψη.

Διαταραχές του γαστρεντερικού
·         Διάρροια.

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
·         Μεθαιμοσφαιριναιμία, που θα μπορούσε να συσχετισθεί με ανεπάρκεια της αναγωγόσης του NADH κυτοχρώματος b5, ιδιαίτερα σε νεογνά (βλ. παράγραφο 2.4 «Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση»)
·         Θειοαιμοσφαιριναιμία, κυρίως με συνδυασμένη χορήγηση υψηλών δόσεων φαρμάκων αποδέσμευσης θείου. Η μεθαιμοσφαιριναιμία και η θειοαιμοσφαιριναιμία μπορεί να είναι πιο βαριές σε ασθενείς με ανεπάρκεια G6PD.
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
·         Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος κατά τη διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας που σχετίζονται με υπερ- προλακτιναιμία (αμηνόρροια, γαλακτόρροια, γυναικομαστία).
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
·         Αλλεργική αντίδραση που περιλαμβάνει αναφυλαξία
·         Αδυναμία
·         Σπάνιες αναφορές φλεγμονής στο σημείο της ένεσης και φλεβίτιδα στη θέση της ένεσης.

Καρδιακές και αγγειακές διαταραχές
·         Υπόταση, που ακολουθείται από αντισταθμιστική ταχυκαρδία μπορεί να εμφανιστεί ειδικά με την ενδοφλέβια χορή­γηση
·         Βραδυκαρδία, ασυστολία, καρδιακός αποκλεισμός ιδιαίτερα με την ενδοφλέβια χορήγηση
·         Καρδιακή ανακοπή, που εμφανίζεται λίγο αργότερα από την έγχυση, και που μπορεί να επακολουθεί της βραδυ­καρδίας (βλ. παράγραφο 2.6 «Δοσολογία και τρόπος χορήγησης»).

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
·         Πολύ σπάνια υπερευαισθησία, αναφυλαξία, βρογχόσπασμος και δερματικές αντιδράσεις.

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
·         Δερματικές αντιδράσεις όπως εξάνθημα, κνησμός, αγγειοσίδημα και κνίδωση.

2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση:
Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο σε τακτά χρονικά διαστήματα και παραλείψατε μία δόση, πρέπει να τη λάβετε το συντομότερο δυνατό, εφόσον το καταλάβατε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Εάν εντούτοις η ημέρα έχει παρέλθει και πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, συνεχίστε κανονικά την αγωγή χωρίς να λάβετε τη δόση που παραλείψατε. Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.

2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:
Αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία < 25 C. Να προστατεύεται από το φως.
Αραιωμένα διαλύματα για παρεντερική χορήγηση μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και 48 ώρες προστατευμένα από το φως. Σε περίπτωση όμως μη άμεσης χρησιμοποίησης, είναι προτιμότερη η απόρριψή τους.

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης:
25.05.2012

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 
·         Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευ­θεί το γιατρό σας.
·         Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
·         Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν στο φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειά­ζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το για­τρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
·         Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
·         Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
·         Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, επειδή η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρ­μακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
·         Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
·         Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων, Αθήνα: +30 210 77 93 777


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///