Μούτλιας Δημήτριος

Μούτλιας Δημήτριος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, επιμελητής A, ΩΡΛ Κλινικής, Γεν. Νοσοκομείο Hμαθείας, Υγειονομική Μονάδα Νάουσας, τηλ. 6944613196, mail: moutlias@yahoo.gralt

Πότε και πώς συνταγογραφείται το Φθοριούχο Νάτριο για τη θεραπεία της ωτοσκλήρυνσης

When and how to prescribe sodium fluoride for the treatment of otosclerosis


Flag Counter

///