Τσίντζος Συμεών

Τσίντζος Συμεών, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,  Γεν. Νοσοκομείο Τρίπολης, 6974603541, MAIL: mtsintzos@yahoo.gr

Κατευθυντήριες oδηγίες συνταγογράφησης της φαρμακοθεραπείας για τη διακοπή του καπνίσματος

Μοξιφλοξασίνη εναντι λεβοφλοξασίνης

Periapical abscesses: causal bacteria and antibiotic sensitivity.

 


Flag Counter

///