Τακρόλιμους και ανθεκτική εξωτερική ωτίτις

alt
Σούλης Ιωάννης, Ιατρός ΩΡΛ, Ζάκυνθος

Ο Caffier και οι συνεργάτες του (2007) αντιμετώπισαν  53 ασθενείς ηλικίας 5 έως 83 ετών με ανθεκτική ρινίτιδα  και τοποθέτησαν μέσα στον έξω ακουστικό πόρο κάθε 2η και 3η ημέρα. ένα ωτικό τολύπιο με 0.1% αλοιφή τακρόλιμους (Protopic).

Το τολύπιο αλλάχθηκε συνολικά τρεις φορές. Η προ-, ενδο-, και μεταθεραπευτική κατάσταση των κλινικών παραμέτρων της ωταλγίας, οιδήματος, ωτόρροιας, ερυθήματος, κνησμού και απολέπισης βαθμολογήθηκαν με ένα σύστημα έξη σημείων . 

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εκτιμήθηκε βάσει της παρακολούθησης σε μεσοδιάστημα τριών μηνών που καταγράφηκε και τεκμηριώθηκε φωτοραφικά.

Αποτελέσματα: Τα βραχύχρονα αποτελέσματα έδειξαν μια καθαρή βελτίωση στο 85% των ασθενών και σημαντικούς περιορισμούς των επιπέδων σοβαρότητας για όλες τις κλινικές παραμέτρους που ερευνήθηκαν (Ρ < 001).

Όσον αφορά τα μακροχρόνια αποτελέσματα, ένας κύκλος μιας φοράς θεραπείας οδήγησε σε πλήρη επούλωση στο 46% των ασθενών κατά τη διάρκεια μιας παρακολούθησης από 10 έως 22 μήνες. Από τους ασθενείς το 54% είχε υποτροπή επεισοδίων εξωτερικής ωτίτιδας με σημαντικά εκτεταμένα χρονικά μεσοδιαστήματα ελεύθερα συμπτωμάτων.

Η επανεφαρμογή θεραπείας με τακρόλιμους ανακούφισε την υποτροπιάζουσα πορεία της νόσου και περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των επεισοδίων της εξωτερικής ωτίτιδας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης δεν παρατηρήθηκαν σχετικές παρενέργειες, εκτός από ένα τοπικό αίσθημα θερμότητας, συμπτωματικό αίσθημα καύσου και κνησμού του δέρματος.

Συμπεράσματα: Η τοπική εφαρμογή αλοιφής 0.1% τακρόλιμους στον έξω ακουστικό πόρο φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή νέα θεραπευτική δυνατότητα στην χωρίς κορτικοστεροειδή  θεραπεία της χρόνιας ανθεκτικής εξωτερικής ωτίτιδας.

Βιβλιογραφία

Caffier PP, Harth W, Mayelzadeh B, Haupt H, Sedlmaier B. Tacrolimus: a new option in therapy-resistant chronic external otitis. Laryngoscope 2007 Jun;117(6):1046-52

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///