Αυτοανοση νόσος του έσω ωτός

Αυτοανοση νόσος του έσω ωτός

alt
Κουμούτσος Κωνσταντίνος, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος Αθήνα

Οι άνοσοαντιδράσεις αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της άμυνας του έσω ωτός κατά μιας λοίμωξης. Παρά τούτο, η ανοσία φαίνεται να περιορίζεται στο λαβύρινθο και η φλεγμονή, η οποία σχετίζεται με ανοσοαντιδράσεις, μπορεί να βλάψει τις λεπτές κυτταρικές κατασκευές που μεταβιβάζουν την ακοή και την ισορροπία.

 

Σήμερα είναι αναγνωρισμένη ως κλινική οντότητα η αυτοάνοση νευραισθητήρια βαρηκοΐα (ΑΝΕΒ), που είναι μορφή προοδευτικής νευραισθητήριας βαρηκοΐας και μπορεί να είναι θεραπεύσιμη, σε πολλές περιπτώσεις.

 

Οι κλινικές μελέτες, η πειραματική έρευνα και οι ποικίλες τεχνικές δοκιμασιών διάγνωσης της ωτοανοσολογίας των τελευταίων 30 ετών είχαν ως επακόλουθο την τον εντοπισμό αιτίων νευραισθητήριας βαρηκοΐας που εγκαθίσταται με μεσολάβηση ανοσολογικών μηχανισμών.

 

Ο τύπος αυτής της βαρηκοΐας περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία με τους ακόλουθους συνώνυμους όρους: αυτοάνοση νευραισθητήρια βαρηκοΐα, αυτοάνοση νόσος του έσω ωτός, ανοσομεσολαβούμενη νευραισθητήρια βαρηκοΐα, και ανοσομεσολαβούμενη νευραισθητήρια βαρηκοΐα ή διαταραχή [1],

Όταν η ανοσορρύθμιση διακινδυνεύεται, είτε πειραματικά ή με κάποια νόσο, μπορεί να προκληθεί βλάβη του έσω ωτός και βαρυκοία με ανοσολογική μεσολάβηση.

 

Eπειδή υπάρχουν λίγα λεμφοκύτταρα, ως ένοικοι μέσα στο λαβύρινθο, η ανοσία και η φλεγμονή μεταβιβάζονται κυρίως με κύτταρα που εισέρχονται στο έσω ους ακολουθώντας την ενεργοποίηση των μετατριχοειδικών φλεβιδίων, τα οποία στον κοχλία είναι η σπειροειδής φλέβα του κεντρικού άξονα του κοχλία (spiral modiolar vein).

 

Τα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό των λευκοκυττάρων που διεισδύουν στο έσω ους και οι αλληλεπιδράσεις τους με αντιγόνο μεταβιβάζουν την ανοσία του έσω ωτός.

 

Ενώ είναι ατελής η απόδειξη της ειδικής αυτοανοσίας για το έσω ους, εν τούτοις συχνά υποψιαζόμαστε την αυτοάνοση προέλευση στην ιδιοπαθή, αμφοτερόπλευρη ταχέως προοδευτική βαρηκοΐα, διότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αντιστραφεί επιτυχώς, χορηγώντας ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, αν και συμπτωματικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες [2],

Βιβλιογραφία

1. Soliman AM: Immune-mediated inner ear disease. Am J Otol 1992 Nov; 13(6): 575-9

2. Ryan AF, Harris JP, Keithley EM. Immune-mediated hearing loss: basic mechanisms and options for therapy. Acta Otolaryngol Suppl. 2002;(548):38-43.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///