Έκφραση των υποδοχέων του ιού της ιλαράς στις βάσεις των αναβολέων ασθενών με ωτοσκλήρυνση

alt

Ασκητής Πασχάλης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γεν. Νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως

Η ωτοσκλήρυνση είναι πολύπλοκη νόσος αγνώστου αιτιολογίας που προκαλεί προοδευτική βαρηκοΐα αγωγιμότητας ή νευροαισθητήριο βαρηκοΐα.

H ωτοσκλήρυνση είναι μια διαταραχή της αναδόμησης  του οστού πολύπλοκης αιτιολογίας [1]. Οι διαγνωστικές μέθοδοι της ωτοσκλήρυνσης στηρίζονται στην ευαισθησία της καθήλωσης της οσταριακής αλύσου με χαμηλή ειδικότητα της ωτοσκληρυντικής αγκύλωσης του αναβολέα.

Έχει υποστηριχθεί η υπόθεση της επίμονης λοίμωξης της ωτικής κάψας από τον ιό της ιλαράς ως αιτιολογικού παράγοντα στην ωτοσκλήρυνση. Η επίμονη λόιμωξη της ωτικής κάψας από τον ιό της ιλαράς αυξάνει τα επίπεδα της έκφρασης των υποδοχέων για τον ιό της ιλαράς (CD46) στους οστεοκλάστες και τα ενδοθηλιακά κύτταρα των ωτοσκληρυντικών εστιών. Η ύπαρξη RNA του ιού της ιλαράς  έχει επιδειχτεί σε βάσεις αναβολέων ιστολογικά διαγνωσμένων ασθενών με ωτοσκλήρυνση [1].

Οι Karosi και συν. [2006] εξήγαγαν από τις βάσεις καθηλωμένων ωτοσκληρυντικών αναβολέων 213 ασθενών το νουκλεϊκό οξύ. Χρησιμοποιώντας την PCR αντίστροφης μεταγραφάσης (reverse­transcriptase polymerase chain reaction) ενίσχυσαν την πυρη­

νοπρωτεΐνη RNA του ιού της ιλαράς.

Τα ενισχυτικά αποτελέσματα συσχετίστηκαν με τα ιστολογικά ευρήματα 49 περιπτώσεων. Έγιναν μετρήσεις των επιπέδων των ΙgG αντισωμάτων κατά του ιού της ιλαράς, με ενζυμοαπορροφητική μέθοδο, σε όλες τις περιπτώσεις που είχαν κλινικά καθήλωση του αναβολέα, καθώς επίσης και σε ορούς μαρτύρων. Μεταξύ των ασθενών που είχαν κλινικά καθήλωση του αναβολέα οι 141 βάσεις αναβολέων περιείχαν RNA του ιού της ιλαράς.

Μεταξύ των 49 ιστολογικών παρασκευασμάτων, ιικό RNA ήταν ανιχνεύσιμο μόνο στις ιστολογικά ωτοσκληρυντικές βάσεις των αναβολέων (n=35). Oι βάσεις αναβολέων που ήταν αρνητικές για ιό (n=14) απέκλεισαν την ωτοσκλήρυνση. Τα επίπεδα αντισωμάτων IgG κατά της ιλαράς ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους ορούς

ασθενών με θετικούς για τον ιό βάσεις των αναβολέων σε σχέση με τους ορούς μαρτύρων.

Συνεπώς ο συνδυασμός ελαττωμένων αντιικών IgG επιπέδων του ορού και βαρηκοΐας αγωγιμότητας έχει μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία ως διαγνωστική μέθοδος κατά την προεγχειρητική εκτίμηση των οσταριακών καθηλώσεων στην ωτοσκλήρυνση.

Χαμηλά επίπεδα IgG αντισωμάτων κατά του ιού της ιλαράς είναι ενδεικτικά ωτοσκλήρυνσης, ενώ τα υψηλά επίπεδα είναι ενδεικτικά μη ωτοσκληρυντικών οσταριακών καθηλώσεων.

Otosclerosis is a disease of disturbed osteoid turnover due to persistent measles virus infection and special CD46 receptor pattern of the otic capsule.

Η προεγχειρητική διευκρίνιση της αιτίας μιας βαρηκοΐας αγωγιμότητας μπορεί να είναι δηλωτική της προτίμησης της καλύτερης δυνατής φαρμακευτικής θεραπείας αντί της προτίμησης χειρουργικών μεθόδων [2].

Βιβλιογραφία

1. Karosi T1, Jókay I, Kónya J, Petkó M, Szabó LZ, Sziklai I. Expression of measles virus receptors in otosclerotic, non-otosclerotic and in normal stapes footplates. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 Jun;264(6):607-13. Epub 2007 Feb 9.

2. Karosi T1, Jókay I, Kónya J, Petkó M, Szabó LZ, Pytel J, Jóri J, Sziklai I. Activated osteoclasts with CD51/61 expression in otosclerosis. Laryngoscope. 2006 Aug;116(8):1478-84.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///