Επαγγελματική ρινοκολπίτιδα

alt
Πιπερόπουλος Στέλιος, Ιατρός ΩΡΛ, Αθήνα
alt
Γκανελής Παναγιώτης, Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελητής Β΄, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς

Σε αντίθεση  με τις περισσότερες αλλεργικές ρινίτιδες και τη ρινική υπεραντιδραστικότητα, η επαγγελματική ρινοκολπίτιδα  (ΕΡΚ) προσφέρει μια μοναδική και αποτελεσματική μέτρηση - έλεγχο της έκθεσης - για να μειωθεί ο αντίκτυπος νοσηρότητας από την επαγγελματική έκθεση στους ασθενείς.

 

Προοπτικές πληροφορίες από έφηβους που βρέθηκαν σε περιβάλλον εργασίας έδειξαν ότι η εργασία σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου ευθύνεται για τη συχνότερη εμφάνιση ρινίτιδας, εν αντιθέσει με εκείνους που δε βρίσκονται σε τέτοιους χώρους. Τα στοιχεία επίσης δείχνουν ότι η συχνότερη εμφάνιση ΕΡΚ συμβαίνει κατά τους πρώτους μήνες έκθεσης σε ερεθιστικές ουσίες, γεγονός που τονίζει τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης.

 

Η μελέτη της ΕΡΚ περιπλέκεται από παράγοντες που σχετίζονται με ασαφή κλινική εικόνα, ξεκάθαρη διαφοροποίηση από άλλες φλεγμονώδεις νόσους, και οι βιομηχανικές, οικονομικές και πολιτικές παράμετροι στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων [1].

 

Σε μια διασταυρούμενη μελέτη επί 4,554 Δανών ηλικίας  20-75 ετών εκτιμήθηκαν τα αναφερθέντα από τους ερωτηθέντες συμπτώματα χρονίας ρινοκολπίτιδας, άσθματος και ρινικής αλλεργίας μαζί με πληροφορίες που αφορούσαν το κάπνισμα και την επαγγελματική ενασχόληση.  

 

Συνολικά επέστρεψαν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο  3,099 άτομα (ανταπόκριση 68.1%). Η συνολική επίπτωση της χρονίας ρινοκολπίτιδας ήταν  7.8% χωρίς σημαντικές διαφορές που είχαν σχέση με την ηλικία ή το φύλο. Η υπολογισθείσα αναλογία κινδύνου αποκάλυψε έναν αυξημένο κίνδυνο για χρονία ρινοκολπίτιδα μεταξύ των μη διοικητικών  εργατριών σε σύγκριση με τις διοικητικές εργάτριες. Μεταξύ των ανδρών  τιο αποτέλεσμα της επίδρασης του επαγγέλματος στην εκδήλωση της ψρονίας ρινοκολπίτιδας εξαρτιώταν από τη συνήθεια του καπνίσματος/ Η επαγγελματική έκθεση σε αέρια, καπνούς, σκόνη ή κάπνισμα ηύξανε το συνολικό κίνδυνο πρόκλησης χρονίας ρινοκολπίτιδας.

 

Η χρονία ρινοκολπίτιδα αναφερόταν σε τετραπλάσια συχνότητα μεταξύ των ασθματικών και των ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα. Το κάπνισμα διπλασιάζε την επίπτωση της χρονίας ρινοκολπίτιδας [2].

Βιβλιογραφία

1.  Johan Hellgren, Capio Lundby . Occupational rhinosinusitis Current Allergy and Asthma ReportsVolume 8, Number 3 / 234-239May, 2008. 

2. Thilsing T, Rasmussen J, Lange B, Kjeldsen AD, Al-Kalemji A, Baelum J. Chronic rhinosinusitis and occupational risk factors among 20- to 75-year-old Danes-A GA(2) LEN-based study. Am J Ind Med. 2012 Nov;55(11):1037-43. .

 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///