Μοξιφλοξασίνη εναντι λεβοφλοξασίνης

alt

Γκορίτσα Ελένη Ζωή, Ιατρός ΩΡλ, Τρίπολη

alt

Τσίντζος Συμεών, Ιατρός ΩΡΛ, Τρίπολη

Τα αντιβιοτικά συνιστώνται κλινικά για τη θεραπεία της οξείας ρινοκολπίτι-δας. Όμως, είναι δυνατόν οι ασθενείς να διακόψουν τη θεραπεία μόλις δουν θεραπευτικό αποτέλεσμα και να μην τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα θεραπείας που υποδεικνύει το φύλλο οδηγιών του αντιβιοτικού. Τούτο μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα και τις υποτροπές της νόσου.

 

Αντιμικροβιακοί παράγοντες και τοπικά ενδορρινικά κορτικοστεροειδή είναι οι θεραπείες που έχουν δείξει θεραπευτική χρησιμότητα στις κλινικές μελέτες θεραπείας της οξείας ρινοκολπίτιδας. Στις ήπιες οξείες γναθιαίες ρινοκολπίτιδες (ιγμορίτιδες) , στις οποίες δεν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε θεραπεία με αντιβιοτικό, ως θεραπεία εκλογής θεωρείται η η χορήγηση αμοξυκιλλίνης/κλαβουλανικού ή κεφδιτορένης (cefditoren), ενώ στις μέτριας ή ήπιας  οξύτητας, στις οποίες έχει προηγηθεί χορήγηση αντιβιοτικού προτιμάται η χορήγηση λεβοφλοξασίνης ή μοξιφλοξασίνης, ενώ χρησιμοποιούνται εναλλακτικά η αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό ή  η κεφδιτορένη(cefditoren) .

 

Στις σοβαρές μορφές οξείας ρινοκολπίτιδας ενδείκνυται η χορήγηση κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς, όπως η κεφοταξίμη ή η κεφτριαξόνη, ενώ στις μη πολυποειδικές χρόνιες μορφές της νόσου ενδείκνυται η χορήγηση αμοξυκιλλίνης/κλαβουλανικού ή ερταπενέμης.

 

Σε ανασκοπική μελέτη του Keating KN et al (2006) εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της θεραπείας σε ασθενείς με οξεία βακτπριδιακή ρινοκολπίτιδα, που πήραν μοξιφλοξασίνη και λεβοφλοξασίνη και δεν τήρησαν τις οδηγίες του φύλλου οδηγιών, που αφορούσαν στη διάρκεια της θεραπείας.

 

Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς με οξεία βακτηριδιακή ρινοκολπίτιδα, που τους χορηγήθηκε η μοξιφλοξασίνη, την πήραν για βραχύτερο χρονικό διάστημα από το συνιστώμενο στο φύλλο οδηγιών.

 

Παρά τη βραχύτερη διάρκεια της θεραπείας, η μοξιφλοξασίνη απέδωσε καλύτερα αποτελέσματα από τη λεβοφλοξασίνη, όσον αφορά στους κινδύνους αποτυχίας της θεραπείας και τις υποτροπές της νόσου. Επιπλέον, οι συνολικές δαπάνες ήταν χαμηλότερες για τους ασθενείς που θεραπεύτηκαν με μοξιφλοξασίνη.

 

Βιβλιογραφία

Keating KN, Friedman HS, Perfetto EM. Moxifloxacin versus levofloxacin for treatment of acute rhinosinusitis: a retrospective database analysis of treatment duration, outcomes, and charges. Curr Med Res Opin. 2006 Feb;22(2):327-33.

Tomás M, Ortega P, Mensa J, García J, Barberán J. Diagnosis and treatment of acute rhinosinusitis: second consensus. Rev Esp Quimioter. 2008 Mar;21(1):45-59

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///