Ευρήματα της αξονικής τομογραφίας σε ημικρανιακούς ασθενείς με ΄΄Κολπική Κεφαλαλγία''

alt

Μητρούσιας Νικόλαος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος,    Λάρισα

Ο Mehle και οι συν (2007) Εκτήμησαν τα ευρήματα των αξονικών τομογραφιών ημικρανιαών ασθενών με ΄΄κολπική κεφαλαλγία΄΄ και τα σύγκριναν με τα ευρήματα αξονικών τομογραφιών μη ημικρανιακών ασθενών με ΄΄κολπική κεφαλαλγία. Μέχρι τώρα ως  ασθενείς με ΄΄ κολπική κεφαλαλγία΄΄ χαρακτηρίζονται όσοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ημικρανιακής κεφαλαλγίας, όπως τα έχει καθορίσει η International Headache Society (IHS) .

 

Λίγες μελέτες έχουν συσχετίσει σ’ αυτούς τους ασθενείς τα ρινολογικά ενοχλήματα  και τα ευρήματα των αξονικών τομογραφιών. Οι ανωτέρω μελετητές αξιολόγησαν προοπτικά τριανταπέντε ασθενείς με ΄΄κολπική κεφαλαλγία΄΄ και τους παράπεμψαν για αξονική τομογραφία των παραρρινίων κοιλοτήτων. (καταγράφηκαν ως επίδοση a Lund–Mackay [L-M]) και αναλύθηκαν για την παρουσία φυσαλιδώδους κόγχης (concha bullosa) και σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος . Στη συνέχεια συνέκριναν τα ευρήματα στην ομάδα των ημικρανιακών και των μη ημικρανιακών ασθενών με ΄΄κολπική κεφαλαλγία΄΄. Τα ερήματα της μελέτης έδειξαν ότι εικοσιέξι ασθενείς (74.3%) ικανοποιούσαν τα κριτήρια της IHS για την ημικρανία.

 

Η μέση  επίδοση στις αξονικές τομογραφίες δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ της ομάδας με ημικρανία (2.07) και της ομάδας χωρίς ημικρανίοα (2.66). Πέντε από τους ασθενείς της ομάδας των ημικρανιακών ασθενών είχαν ουσιαστική νόσο στους κόλπους ακτινογραφικά με  L-M επίδοση πάνω από 5. Η φυσαλιδώδης κόγχη (Concha bullosa) τουλάχιστον της μιάς μέσης ρινικής κόγχης  ήταν συνηθέστερη στην ομάδα των μη ημικρανιακών ασθενών. Οι συγγραφείς αναλύουν στην μελέτη τους την αντανάκλαση του πόνου, την κολπική νόσο την φυσαλιδώδης κόγχη και τη σκολίωση τοπυ ρινικού διαφράγματος.

 

Στα συμπεράσματα τους αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των ασθενών με ΄΄κολπική κεφαλαλγία΄΄ ικανοποιούν τα κριτήρια της IHS για την ημικρανία. Με έκπληψη διαπιστώθηκε λοτι οι ασθενείς συχνά έχουν ακτινογραφικά ευρήματα νόσου των κόλπων. Τούτο εγείρει την πιθανότητα δημιουργίας  λανθασμένης διάγνωσης στους ΩΡΛ ασθενείς η τη διαπίστωση συνύπαρξης κολπικής νόσου και ημικρανίας .  

Οι ασθενείς με θετικό ιστορικό ημικρανίας είναι φανερό ότι δεν έχουν ανάγκη πληρους ΩΡΛ έρτευνας και πιθανόν και της αξονικής τομογραφίας.

Βιβλιογραφία

Mehle ME,   Kremer PS. Sinus CT Scan Findings in "Sinus Headache" Migraineurs. Headache. 2008 Jan;48(1):67-71

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///