Νυχτερινή ενούρηση και υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων στα παιδιά

alt
Τσενώλη Έλλη, Ιατρός ΩΡΛ, Έδεσσα

Η νυχτερινή ενούρηση είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα της παιδικής ηλικίας που αφορά το 15-25% των παιδιών μέχρι το 5ο έτος και μέχρι το 2% στους νεαρούς ενήλικες. Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και έχουν προταθεί πολλές θεωρείες.

 

Στις μελέτες που έχουν γίνει έχει ανευρεθεί μια κληρονομική βάση για τη νυχτερινή ενούρηση. Για την αξιολόγηση μιας νυχτερινής ενούρησης θα πρέπει να λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό, να γίνεται πλήρης κλινική εξέταση  καi προσεκτική ανάλυση ούρων.

 

 Προτιμάται η μη φαρμακευτική θεραπεία λόγω του υψηλού ποσοστού επιτυχίας των λοιπών μεθόδων και της απουσίας παρενεργειών. Για τη θεραπεία συνιστάται όπως ο ιατρός επιδείξει μια θετική προσέγγιση προς την οικογένεια και το παιδί. Σε αντίθεση με παλαιότερες μελέτες που υποστήριζαν ότι στα παιδιά με υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων υπάρχει υψηλή επίπτωση νυχτερινής ενούρησης, ον Aydin και οι συν (2008) βρήκαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπερτροφίας των αδενοειδών εκβλαστήσεων και της αυξημένης επίπτωσης της νυχτερινής ενούρησης στα παιδιά.

 

Βιβλιογραφία

Aydin S, Sanli A, Celebi O, Tasdemir O, Paksoy M, Eken M, Hardal U, Ayduran E. Prevalence of adenoid hypertrophy and nocturnal enuresis in primary school children in Istanbul, Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Mar 5

Aydin S, Sanli A, Celebi O, Tasdemir O, Paksoy M, Eken M, Hardal U, Ayduran E. Prevalence of adenoid hypertrophy and nocturnal enuresis in primary school children in Istanbul, Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Mar 5

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///