Η εκκριτική ωτίτιδα σε παιδιά της νήσου Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου

alt
Κουλτινιός Κομνηνός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Γεν.Νοσοκομείο, Κω

Έρευνα σε παιδιά της σχολικής και προσχολικής ηλικίας στην νήσο Αστυπάλαια της Δωδεκανήσου για εκκριτική ωτίτιδα

ΚΟΜΝΗΝΟΣ. ΚΟΥΛΤΙΝΙΟΣ(a) , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΑ (b), ΟΛΥΜΠΙΑ  ΜΑΓΚΛΗ(C)

(a)     Ωτορινολαρυγγολογικό  Τμήμα  Γενικού  Νοσοκομείου  Kω .(b)     Παιδιατρικό Τμήμα  Γενικού  Νοσοκομείου  Καλύμνου. (c)     Παιδιατρικό Τμήμα  Γενικού  Νοσοκομείου  Καλύμνου.  

Περίληψη: Αντικείμενο : Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνηθεί  η ποσοστιαία ύπαρξη της εκκριτικής ωτίτιδας σε παιδία της σχολικής και προσχολικής ηλικίας Υλικό και Μέθοδος .Η μελέτη αυτή έγινε κατά τον μήνα Μάιο(15-16) στο πανέμορφο νησί της Αστυπάλαιας  στα πλαίσια προληπτικής ιατρικής  του ΄Β Π.Ε.ΣΥ.Π.  Νοτίου Αιγαίου .Συνολικά   εξετάσθηκαν  65 παιδιά του Νηπιαγωγείου  και της πρώτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου Χωρίσθηκαν δε ανάλογα με την ηλικία και το φύλλο τους. 

 

Αποτελέσματα: Από τα 63 παιδία βρέθηκαν 4 παιδιά με εκκριτική ωτιτιδα. Η κατανομή ανάλογα με την ηλικία δείχνει ότι σε μικρότερες ηλικίες 4-5 χρ. είχαμε περισσότερα προβλήματα (εκκριτική ωτίτις,τυμπανογράμματα C1 και C2). Το θέμα του φύλου φαίνεται να είναι περίπου το ίδιο στα αγόρια και στα κορίτσια . Συγκριτικά με άλλες μελέτες φαίνεται  οι κλιματολογικές συνθήκες, και τα θαλάσσια  μπάνια ίσως έχουν ευεργετικά αποτελέσματα  ως προς την νόσο αυτή.

 

Συμπεράσματα: Στην έρευνα μας , το ποσοστό των ΕΟ είναι σχετικά χαμηλό (6.5%) περίπου. Η διάφορα αυτή των ποσοστών στις διάφορες όμοιες μελέτες οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, η φυλή και ίσως η διαφορετική ακολουθούμενη μέθοδος έρευνας.

Βιβλιογραφία

1. Κ.Αποστολόπουλος  Ι.Ξενέλης ,Ι Τζαγκαρουλάκης ,Δ Κανδηλώρος ,Ι Γιωτάκης, Κ.Παπαφράγκου. Ο δείκτης συχνότητας της εκκριτικής ωτίτιδας στα παιδιά των Ελληνικών σχολείων Int. J. Pediatr.Otorhinolaryngol. 44(3) (1998 207-214.

2. Erdogan Okur, Ilhami Yildirim,M. Akif Kilic.Saime Guzelsoy. Prevalence of otitis media with effusion among primary school children in Kahramanmaras , in Turkey. Int. J. Pediatr.Otorhinolaryngol.  vol  68 no 5(557). 

3.J. Holmquist, S Al Fadala,Y Quattan. Prevalence of secretory otitis media among school children in Quwait. J. Larynl.Otol.101 (2) (1987) 116-119. 

4. M.L Casselbrant,L.M. Brostoff,E.I. Cantekin,M.R. Flaherty,W.J. Doyle,C  D Bluestone,T.J. Fria. Otitis media with effusion in preschool children. Laryngoscope 95(4) (1985)428-436. 

5.. Hallett, C.P.The screening and epidemiology of meddle ear disease in a population of primary school entrants.J. Laryngo.Otol. 96(10)  (1982)  899-914. 

6. Lee K.J., Essential Otolaryngology Head and Neck Surgery. U.S.A. 1995. 

7. BRUCE W.  JAFEK,M.D & ANNE K. STARK,MD.  ENT SECRETS, 1996 Philadelphia, PA  U.S.A.

8. Scaefer Ο., Otitis media and bottle-feeding. An epidemiological study of infant feeding habits and incidence of recurrent and chronic meddle ear disease in Canadian Eskimos, Can.J. Public Health 62 (6) (1971) 478-489. 

9. M.C. tong,V. Yue, P.K. Ku, C.A .van Hasselt. Screening for otitis media whith effusion to measure its prevalence in chinesw children in Hong- -Kong, Ear  Nose and Throat J. 79 (8) (2000)  623-630. 

10. Τάπης Μ.,  Κουλτινιός Κ.,  Χέλμης Γ.,  Κουδουμνάκης Μ.,  Χριστόπουλος Γ., Οικονομίδης Ι. .Τα προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους σε παιδιά με υποτροπιάζουσα εκκριτική ωτίτιδα.  ΩΡΛ Κλινική Νοσοκομείου Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨ Ρόδος, 23-26 Οκτωβρίου 1997. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///