Δανιηλίδης Βασίλειος

altΔανιηλίδης Βασίλειος, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αλεξανδρουπόλεως

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Ηλεκτροδιαγνωστικά τεστς και προσωπικό νεύρο

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 

The Potential Role of the Medial Olivocochlear Bundle in the Generation of Tinnitus: Controversies and Weaknesses in the Existing Clinical Studies.

 

Olfactory Dysfunction in Type 2 Diabetes Mellitus: An Additional Manifestation of Microvascular Disease?

 

Olfactory dysfunction and asthma as risk factors for poor quality of life in upper airway diseases.

 

Predictors of quality of life outcomes in chronic rhinosinusitis after sinus surgery.

 

Inflammatory patterns in upper airway disease in the same geographical area may change over time.

 

Improvement of olfactory function for quality of life recovery.

 

Immunohistochemical studies of wound healing after monopolar electrocautery and ultrasound submucosal inferior nasal turbinate reduction in sheep.

 

Apogeotropic variant of lateral semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo: is there a correlation between clinical findings, underlying pathophysiologic mechanisms and the effectiveness of repositioning maneuvers?

 

Involution of a large parotid hemangioma with oral propranolol: an illustrative report and review of the literature.

 

The role of diabetes mellitus in the clinical presentation and prognosis of Bell palsy.

 

Olfaction-associated quality of life in chronic rhinosinusitis: adaptation and validation of an olfaction-specific questionnaire.

 

Chronic pharyngitis is associated with severe acidic laryngopharyngeal reflux in patients with Reinke's edema.

 

Transtympanic injections of N-acetylcysteine for the prevention of cisplatin-induced ototoxicity: a feasible method with promising efficacy.

 

Clinical significance of Alternaria alternata sensitization in patients with allergic rhinitis.

 

Treatment of the horizontal semicircular canal canalithiasis: pros and cons of the repositioning maneuvers in a clinical study and critical review of the literature.

 

Immunohistological study of wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation of inferior nasal turbinate in a sheep model.

 

Increased seroprevalence of Toxoplasma gondii in a population of patients with Bell's palsy: a sceptical interpretation of the results regarding the pathogenesis of facial nerve palsy.

 

Biometric predictive models for the evaluation of olfactory recovery after endoscopic sinus surgery in patients with nasal polyposis.

 

A user-centered, object-oriented methodology for developing Health Information Systems: a Clinical Information System (CIS) example.

 

Konstantinidis G, Anastassopoulos GC, Karakos AS, Anagnostou E, Danielides V.

 

Inferior nasal turbinate wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation and monopolar electrocautery: histologic study in a sheep model.

 

Canalithiasis of the anterior semicircular canal (ASC): treatment options based on the possible underlying pathogenetic mechanisms.

 

Is the width of the labyrinthine portion of the fallopian tube implicated in the pathophysiology of Bell's palsy?: a prospective clinical study using computed tomography.

 

Ultrasound submucosal inferior nasal turbinate reduction technique: histological study of wound healing in a sheep model.

 

Skin prick test reactivity to common aeroallergens and ARIA classification of allergic rhinitis in patients of Central Greece.

 

Evaluation of prognostic factors for olfaction in nasal polyposis treated by endoscopic sinus surgery.

 

Report of a case of recurrent prurigo nodularis clinically related to internal foci of infected tonsils.

 

Allergic rhinitis and aspirin-exacerbated respiratory disease as predictors of the olfactory outcome after endoscopic sinus surgery.

 

Improvement of olfaction after endoscopic sinus surgery in smokers and nonsmokers.

 

Aesthetic reconstruction of a crooked nose via extracorporeal septoplasty.

 

Recurrent prurigo nodularis related to infected tonsils: a case report.

 

Auditory brainstem responses in patients under treatment of hemodialysis.

 

The effect of smoking on the olfactory function.

 

Squamous cell nose and a synchronous in-situ vocal cord carcinoma: a case report.

 

Tracheal rupture after air bag deployment.

 

Pneumatized superior turbinate as a cause of headache.

 

Normative values of olfactory function testing using the 'sniffin' sticks'.

 

Hearing in renal failure.

 

Prevention of nosocomial maxillary sinusitis in the ICU: the effects of topically applied alpha-adrenergic agonists and corticosteroids.

 

Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion due to recurrent oral cancer.

 

Unusual retrograde movement of a safety-pin ingested by an infant.

 

Ethmoidal osteoma with intraorbital extension: excision through a transcutaneous paranasal incision.

 

Management of epistaxis in hereditary hemorrhagic telangiectasia by Nd:YAG laser and quality of life assessment using the HR-QoL questionnaire.

 

Hemangioma of the left cheek: a case report.

 

Aggressive psammomatoid ossifying fibroma of the inferior turbinate and lateral nasal wall.

 

Recurrent facial pain due to Pseudomonas aeruginosa sinusitis.

 

Effect of meteorological parameters on acute laryngitis in adults.

 

Diagnosis, management and surgical treatment of non-tuberculous mycobacterial head and neck infection in children.

 

Weather conditions and sudden sensorineural hearing loss.

 

Squamous cell vocal cord carcinoma and synchronous small cell lung carcinoma: a case report.

 

The influence of meteorological factors on the frequency of epistaxis.

 

Recurrent focal epithelial hyperplasia due to HPV13 in an HIV-positive patient.

 

Weather conditions and Bell's palsy: five-year study and review of the literature.

 

An unusual case of recurrent tonsillitis due to Pseudomonas aeruginosa.

 

Sudden hearing loss as the presenting symptom of diabetes mellitus.

 

Seromucous maxillary sinusitis (SMMS): a clinicophysiological approach.

 

Oral focal epithelial hyperplasia.

 

Recent emergence of serogroup C meningococcal disease in Greece.

 

The occurrence of Listeria spp. and Salmonella spp. in surface waters.

 

A comparison of electroneuronography with facial nerve latency testing for prognostic accuracy in patients with Bell's palsy.

 

Facial nerve palsy during pregnancy.

 

Comparative study of evoked electromyography and facial nerve latency test in the prognosis of idiopathic facial nerve palsy in childhood.

 

[Comparison of the prognostic value between the nerve excitability test and maximum stimulation test in evaluation of Bell's palsy].

 

Value of the facial nerve latency test in the prognosis of childhood Bell's palsy.

 

The role of the facial nerve latency test in the prognosis of Bell's palsy.

 

Brucellosis in Greece.

 

Meningitis due to Neisseria meningitidis, group Y.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///