Μάρκου Κωνσταντίνος

altΜάρκου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΠΘ

Lipochoristomas of the cerebellopontine angle and internal acoustic meatus: a seven-case review

The role of neck dissection and postoperative adjuvant radiotherapy in cN0 patients with PNI-positive squamous cell carcinoma of the oral cavity.

Clinically isolated syndrome manifested as acute vestibular syndrome: Bedside neuro-otological examination and suppression of transient evoked otoacoustic emissions in the differential diagnosis.

Vestibular evoked myogenic potentials in children after cochlear implantation.

Dietary Iodine Absorption is not Influenced by Malabsorptive Bariatric Surgery.

Corticosteroids and vestibular exercises in vestibular neuritis. Single-blind randomized clinical trial.

Pre-treatment gelatinases' serum levels and post-treatment changes in laryngeal cancer patients.

Prognostic significance of the Wnt pathway in squamous cell laryngeal cancer.

Urine selenium changes during pregnancy do not correlate with thyroid autoantibodies in a mildly iodine deficient population.

Sudden Bilateral Sensorineural Hearing Loss Associated with HLA A1-B8-DR3 Haplotype.

Bilateral secondary neurolymphomatosis of the internal auditory canal nerves: a case report.

Identification and validation of a multigene predictor of recurrence in primary laryngeal cancer.

Absence of differences in urinary iodine excretion and thyroid function tests in operating room staff members using or not using iodine-containing antiseptic solutions.

Hybrid carcinoma of the larynx: a case report (adenoid cystic and adenocarcinoma) and review of the literature.

Radiology quiz case 1. Tuberculosis of the right parotid gland.

Cyclin D1, EGFR, and Akt/mTOR pathway. Potential prognostic markers in localized laryngeal squamous cell carcinoma.

Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) expression and survival in operable squamous-cell laryngeal cancer.

Sarcoidosis-like granulomatosis of the hypopharynx as a complication of anti-TNF therapy.

Lipochoristomas of the cerebellopontine angle and internal acoustic meatus: a seven-case review.

In situ mantle cell lymphoma in the nasopharynx.

Duplication of the external auditory canal: two cases and a review of the literature.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///