Μουμουλίδης Ιωάννης

altΜουμουλίδης Ιωάννης, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Φλώρινα

Surgical management of troublesome mastoid cavities.

Haemostasis in head and neck surgical procedures: Valsalva manoeuvre versus Trendelenburg tilt.

CSF rhinorrhea secondary to use of a Mayfield head clamp.

A novel use of photo messaging in the assessment of nasal fractures.

A randomised controlled trial comparing Triadcortyl with 10% glycerine-ichthammol in the initial treatment of severe acute otitis externa.

Usefulness of CT scans in malignant external otitis: effective tool for the diagnosis, but of limited value in predicting outcome.

Re: is secondary haemorrhage after tonsillectomy in adults an infective condition?

A review on the genetics of otosclerosis.

An unusual neck lump: intramuscular haemangioma of the sternocleidomastoid muscle.

Acute rhinosinusitis in adults: an update on current management.

Surgical management of trigeminal neuromas: a report of eight cases.

Unusual otological manifestations in Camurati-Engelmann's disease.

A prospective randomised controlled trial comparing Merocel and Rapid Rhino nasal tampons in the treatment of epistaxis.

Simultaneous contralateral vestibular schwannoma and glomus jugulare tumor: a case report.

Well-circumscribed intramuscular lipoma of the sternocleidomastoid muscle.

Chondrosarcomas of the temporal bone: presentation and management.

Outpatient fibre-optic laryngoscopy for stridor in children and infants.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///