Μπαλατσούρας Δημήτριος

altΜπαλατσούρας Δημήτριος, Ιατρός ΩΡΛ, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς

Η επικινδυνότητα του χυμού της πικραγγουριάς. The danger use of the juice of Ecballium elaterium

Etiology of vertigo in children 

Η κώφωση του Μπετόβεν υπό το φως της σύγχρονης εποχής 

Θεραπεία παιδιών με οξεία κολπίτιδα με 15 mg/kg έναντι 30 mg/kg λορακαρμπέφης δύο φορές την ημέρα

Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum after tonsillectomy.

A longitudinal study of changes in distortion-product otoacoustic emissions and pure-tone thresholds in an industrial setting.

Predictors of quality of life outcomes in chronic rhinosinusitis after sinus surgery.

Benign paroxysmal positional vertigo secondary to vestibular neuritis.

Cochlear dysfunction in patients with acute hypothyroidism.

Benign paroxysmal positional vertigo associated with Meniere's disease: epidemiological, pathophysiologic, clinical, and therapeutic aspects.

Inner ear dysfunction in myotonic dystrophy type 1.

Influence of cochlear implantation on the vestibular function.

Transiently evoked otoacoustic emissions in children with otitis media with effusion.

Subjective benign paroxysmal positional vertigo.

Benign paroxysmal positional vertigo with multiple canal involvement.

Bilateral sudden sensorineural hearing loss caused by alcohol abuse and heroin sniffing.

Diagnosis of Single- or Multiple-Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo according to the Type of Nystagmus.

Study of allergic rhinitis in childhood.

Primary lymphangioma of the tonsil: a case report.

Use of chloral hydrate as a sedative for auditory brainstem response testing in a pediatric population.

Screening protocols for the prevention of occupational noise-induced hearing loss: the role of conventional and extended high frequency audiometry may vary according to the years of employment.

Therapeutic approach to Gradenigo's syndrome: a case report.

Comparison of ultrasound turbinate reduction, radiofrequency tissue ablation and submucosal cauterization in inferior turbinate hypertrophy.

Tinnitus Retraining Therapy (TRT): outcomes after one-year treatment.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///