Τριαρίδης Στέφανος

alt

Τριαρίδης Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΠΘ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Επίδραση στην κορυφή του κόγχου καώσεων του ζυγωματικού οστου και του μέσου τριτημορίου του προσώπου

Speech perception and production in children with inner ear malformations after cochlear implantatio

Peer review and journal impact factor: the two pillars of contemporary medical publishing.

Dermatofibrosarcoma protuberans with fibrosarcomatous transformation of the head and neck.

Differential hyaluronan homeostasis and expression of proteoglycans in juvenile and adult human skin.

Nodular basal cell carcinoma is associated with increased hyaluronan homeostasis.

Simultaneous metastatic papillary thyroid carcinoma and carcinoid of the small intestine in the cervical lymph node group.

Melanoma: Stem cells, sun exposure and hallmarks for carcinogenesis, molecular concepts and future clinical implications.

An alternative manoeuvre for posterior canal BPPV treatment.

Clinical, histological and demographic predictors for recurrence and second primary tumours of head and neck basal cell carcinoma. A 1062 patient-cohort study from a tertiary cancer referral hospital.

Spontaneous haematoma of the pharynx due to a rare drug interaction.

Longitudinal cohort study of risk factors in cancer patients of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw.

Osteonecrosis of the jaw and bisphosphonate use in breast cancer patients.

Extrinsic ageing in the human skin is associated with alterations in the expression of hyaluronic acid and its metabolizing enzymes.

Are postural restrictions after an Epley maneuver unnecessary? First results of a controlled study and review of the literature.

New concepts for basal cell carcinoma. Demographic, clinical, histological risk factors, and biomarkers. A systematic review of evidence regarding risk for tumor development, susceptibility for second primary and recurrence.

New evidence on bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws suggests dental referral prior to commencement of treatment.

Cartilage-wire-fascia compact total ossicular replacement prosthesis in one-stage cholesteatoma surgery.

Comment on: Bony changes in the jaws of rats treated with zoledronic acid and dexamethasone before dental extractions mimic bisphosphonate-related osteonecrosis in cancer patients.

Regular dental check-ups could be of benefit for patients receiving intravenous bisphosphonates. Regarding 'risks and benefits of bisphosphonates'.

Ectopic Warthin's tumour presenting as a neck mass.

Intra- and postoperative application of Mitomycin C in the middle meatus reduces adhesions and antrostomy stenosis after FESS.

Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws: a case-control study of risk factors in breast cancer patients.

Minimizing the dead ear in otosclerosis surgery.

Ossicular necrosis following head injury.

The Atkinson Morley's Hospital joint neurosurgical-maxillofacial procedures: cranioplasty case series 1985-2003.

Bilateral multiple sialolithiasis of the parotid gland in a patient with Sjögren's syndrome.

Subclavian steal syndrome: neurotological manifestations.

Is pepsin detected in the saliva of patients who experience pharyngeal reflux?

[Acute unilateral total deafness and vestibular findings after gunshot noise].

Olfactory dysfunction in nasal polyposis: correlation with computed tomography findings.

Trichoblastic carcinoma of the pinna. A rare case.

[Angiographic evaluation and embolization of juvenile nasopharyngeal angiofibroma].

[Solitary fibrous tumor of the nose and paranasal sinuses].

A short biography of the life of the dedicated anatomist - Valsalva.

How we do it: the anterior thoraco-cervical approach to tumours of the thoracic inlet.

Long term results following nasal septal surgery. Focus on patients' satisfaction.

How do children with adenoid hypertrophy smell and taste? Clinical assessment of olfactory function pre- and post-adenoidectomy.

The management of carotid artery rupture.

A rare case of solitary fibrous tumor of the nasal cavity.

Assessment of patient benefit from septo-rhinoplasty with the use of Glasgow Benefit Inventory (GBI) and Nasal Symptom Questionnaire (NSQ).

A diagnostic challenge: investigating suspected tracheobronchial and pharyngoesophageal tears. Are there gold standards?

Subglottic hemangioma treated with interferon alpha 2A.


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///