Τσακιριπούλου Ευαγγελία

altΤσακιριπούλου Ευαγγελία [Δρ], Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αρισατοτελείου Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης

The intranasal Schirmer test: a preliminary study to quantify nasal secretion.

Scintigraphic detection of a parotid salivary gland malfunction, in chronic sialolithiasis and fat infiltration with no risk factors.

Use of olfactory training in post-traumatic and postinfectious olfactory dysfunction.

Olfactory dysfunction as first presenting symptom of cranial fibrous dysplasia.

Fat myringoplasty outcome analysis with otoendoscopy: who is the suitable patient?

Pediatric sialendoscopy under local anesthesia: limitations and potentials.

Nasal air conditioning in relation to acoustic rhinometry values.

Normal aging does not deteriorate nose-related quality of life: assessment with "NOSE" and "SNOT-20" questionnaires.

Anosmia after general anaesthesia: a case report.

Influence of the turbinate volumes as measured by magnetic resonance imaging on nasal air conditioning.

Impact of external nasal strips on nasal geometry and intranasal air-conditioning.

Impact of menthol inhalation on nasal mucosal temperature and nasal patency.

Ectopic Warthin's tumour presenting as a neck mass.

Intra- and postoperative application of Mitomycin C in the middle meatus reduces adhesions and antrostomy stenosis after FESS.

[Bilateral antrochoanal polyps originated from inferior meatal antrostomies].

Hearing aids: quality of life and socio-economic aspects.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///