Φερεκίδης Ελευθέριος

altΦερεκίδης Ελευθέριος, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγοπλογίας {Ομ.], Αθήνα

ΔΙΔΑΚΤΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: ΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ ΤΟΥ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

CHONDROTYMPANOPLASTY - ΧΟΝΔΡΟΤΥΜΠΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Contribution of Vestibular-Evoked Myogenic Potential (VEMP) testing in the assessment and the differential diagnosis of otosclerosis.

Multi-frequency tympanometry: clinical applications for the assessment of the middle ear status.

Laryngeal cancer: smoking is not the only risk factor.

Cochlear dysfunction in patients with acute hypothyroidism.

Psaltakos V, Balatsouras DG, Sengas I, Ferekidis E, Riga M, Korres SG.

Quantifying the bystander-effect of 2.5G mobile telephones on the speech perception of digital hearing aid users.

Effect of type I tympanoplasty on the resonant frequency of the middle ear: comparison between chondrotympanoplasty and temporalis fascia grafting.

Oral surgery during Byzantine times.

Adenoidectomy plus tympanostomy tube insertion versus adenoidectomy plus myringotomy in children with obstructive sleep apnoea syndrome.

The effect of functional endoscopic sinus surgery on patients with asthma and CRS with nasal polyps.

Use of rituximab in combination with conventional chemotherapy for the treatment of non-Hodgkin's lymphoma of the head and neck.

Quality of life in children with chronic suppurative otitis media with or without cholesteatoma.

Extended high-frequency audiometry in subjects exposed to occupational noise.

Novel approaches to treating sensorineural hearing loss. Auditory genetics and necessary factors for stem cell transplant.

BCL-2, p53 and HLA-DR antigen expression in surgically treated parotid cancer patients.

Cochlear implantation in atelectasis and chronic otitis media: long-term follow-up.

Screening for hearing loss and middle-ear effusion in school-age children, using transient evoked otoacoustic emissions: a feasibility study.

Outcomes and efficacy of newborn hearing screening: strengths and weaknesses (success or failure?).

Acoustic stapedial reflex in normal adults: biological behavior and determination of threshold levels.

Idiopathic temporal bone encephalocele.

Treating common problems of the nose and throat in pregnancy: what is safe?

Treating common ear problems in pregnancy: what is safe?

Long-term effects of chemotherapy for acute lymphoblastic leukemia on the medial olivocochlear bundle: effects of different cumulative doses of gentamicin.

Simultaneous and sequential bilateral sudden sensorineural hearing loss: are they different from unilateral sudden sensorineural hearing loss?

Non-Hodgkin's lymphoma of nasal cavity and paranasal sinuses. A clinicopathological and immunohistochemical study.

Benign paroxysmal positional vertigo and its management.

Maturation of the auditory system: 2. Transient otoacoustic emission suppression as an index of the medial olivocochlear bundle maturation.

Maturation of the auditory system: 1. Transient otoacoustic emissions as an index of inner ear maturation.

Lemierre's syndrome associated with consumption coagulopathy and acute renal failure: a case report.

Loss of tumour suppressor p16 expression in initial stages of oral oncogenesis.

The effect of very low birth weight on otoacoustic emissions.

Biofilms in ear, nose, and throat infections: how important are they?

Olfactory dysfunction in nasal polyposis: correlation with computed tomography findings.

Necrotizing otitis externa: an often unsettling disease in rural and remote Greek areas. The crucial role of family physicians in prevention and treatment.

Grommets in otitis media with effusion: the most frequent operation in children. But is it associated with significant complications?

Hydatid cyst in the duct of the submandibular gland.

Neurotoxicity of vincristine on the medial olivocochlear bundle.

Juvenile recurrent respiratory papillomatosis: still a mystery disease with difficult management.

Correlation of clinical and surgical findings to histological features (koilocytosis, papillary hyperplasia) suggesting papillomavirus involvement in the pathogenesis of cholesteatoma.

Topical antibiotic ear drops: are they safe?

Idiopathic sudden sensorineural hearing loss: prognostic factors.

Clinical effectiveness of tumor markers in squamous cell carcinoma of the larynx.

Eleftheriadou A, Chalastras T, Ferekidou E, Kyriou L, Yiotakis I, Pappas Z, Ferekidis E, Kandiloros D.

Association between squamous cell carcinoma of the head and neck and serum folate and homocysteine.

Inverted papilloma of the sphenoid sinus: presentation of three cases.

A comparison of automated auditory brainstem responses and transiently evoked otoacoustic emissions for universal newborn hearing screening.

Intratympanic steroid treatment in idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a control study.

Should we use ossicular remnants in ossicular reconstruction following cholesteatoma removal?

Prognosis of patients with benign paroxysmal positional vertigo treated with repositioning manoeuvres.

Improvement of otitis media with effusion after treatment of asthma with leukotriene antagonists in children with co-existing disease.

Twice-daily dosing of loracarbef 15 mg/kg versus 30 mg/kg in the treatment of children with acute sinusitis.

Falling sensation after the Epley maneuver.

Silent sinus syndrome, a case presentation.

The effect of treatment with vincristine on transient evoked and distortion product otoacoustic emissions.

Cyclin D1 protein tissue detection in laryngeal cancer.

The efficacy of transiently evoked otoacoustic emissions in the detection of middle-ear pathology.

Success rate of newborn and follow-up screening of hearing using otoacoustic emissions.

Newborn hearing screening: effectiveness, importance of high-risk factors, and characteristics of infants in the neonatal intensive care unit and well-baby nursery.

Overcoming difficulties in implementing a universal newborn hearing screening program.

Transient otoacoustic emissions in the detection of olivocochlear bundle maturation.

The effect of the number of averaged responses on the measurement of transiently evoked otoacoustic emissions in newborns.

Making universal newborn hearing screening a success.

Factors influencing the presence of otitis media with effusion 16 months after initial diagnosis in a cohort of school-age children in rural Greece: a prospective study.

Decreasing test time in newborn hearing screening.

Electronystagmographic findings in benign paroxysmal positional vertigo.

Recurrent ceruminous adenocarcinoma of the external auditory canal.

The effect of different 'pass-fail' criteria on the results of a newborn hearing screening program.

Detection of pseudohypacusis: a prospective, randomized study of the use of otoacoustic emissions.

Extensive primary Ewings' sarcoma in the greater wing of the sphenoid bone.

Burkitt's lymphoma in the base of the tongue: differential diagnosis and management.

Otoacoustic emissions in universal hearing screening: which day after birth should we examine the newborns?

Pituitary apoplexy: a pathologic entity from an otolaryngologist's view.

Otoacoustic emissions in patients with hypotension.

Newborn hearing screening resources on the Internet.

Cell kinetics and apoptosis in laryngeal carcinoma patients.

Partial laryngectomy after irradiation failure.

Chondrotympanoplasty: a modified technique of cartilage graft tympanoplasty.

Rhinology resources on the Internet.

A rare location of bilateral inverted papilloma of the nose and paranasal sinuses.

Blood group in otitis media with effusion.

Internet resources available to otolaryngologists.

Occurrence of semicircular canal involvement in benign paroxysmal positional vertigo.

Effect of the number of averaged responses in transient evoked otoacoustic emissions on the results of neonatal hearing screening.

Upper airway edema resulting from use of Ecballium elaterium.

Prognostic significance of p53, bax and bcl-2 gene expression in patients with laryngeal carcinoma.

Pleomorphic adenoma of the nose.

Isolated inverted papilloma of the sphenoid sinus.

Stapedotomy in osteogenesis imperfecta patients.

Intrasphenoidal encephalocele and spontaneous CSF rhinorrhoea.

Multiple-frequency tympanometry in children with acute otitis media.

Prognostic value of multiple-frequency tympanometry in acute otitis media.

Isolated sphenoid sinus aspergillomas.

Supraglottic laryngectomy--series report and analysis of results.

Laryngeal tuberculosis at the end of the 20th century.

Auditory function in young patients with chronic renal failure.

 

Effect of subclinical lead intoxication on laryngeal cancer.

Histologic diagnosis and surgical management of primary extramedullary plasmacytoma in the middle ear cavity.

Multiple-frequency tympanometry in children with otitis media with effusion.

Modifications of the Caldwell-Luc procedure for the prevention of post-operative sensitivity disorders.

Perilymphatic fistula--the challenging enigma. Methods of intraoperative diagnosis.

Rhinocerebral mucormycosis with severe oral lesions: a case report.

Primary extramedullary plasmacytoma in the middle ear: differential diagnosis and management.

Alterations to the oropharyngeal and nasopharyngeal microbial flora of children after tonsillectomy and adenoidectomy.

[Reconstruction of large defects of the auricular and parotid area (author's transl)].

[The reconstructive use of bipedicled chest flap in cancer surgery of the neck (author's transl)].

[Hearing loss and hyperthyroidism (author's transl)].

[The reconstructive use of bipedicled chest flap in cancer surgery of the neck (author's transl)].

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///