Χειμωνά Θεογνωσία

altΧειμωνά Θεογνωσία, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γεν. Νοσοκομείο Χανίων, Κρήτη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: 

Η επίδραση της τοπικής ή συστηματικής χορήγησης θεραπευτικών σχημάτων στο βλεννογόνο του μέσου ωτός μετά από πρόκληση in vivo φλεγμονής

Spatial overlap of combined electroacoustic stimulation determines the electrically evoked response in the guinea pig cochlea.

Clinical application of subjective measurements for OSAS assessment: predictive factors of syndrome severity.

Evaluating the outcome of phonosurgery: comparing the role of VHI and VoiSS questionnaires in the Greek language.

Auditory brainstem response changes during exposure to GSM-900 radiation: an experimental study.

The effect of functional endoscopic sinus surgery on patients with asthma and CRS with nasal polyps.

Subcutaneus leiomyosarcoma of the neck: a case report.

Brown tumor of the maxillary sinus in a patient with primary hyperparathyroidism: a case report.

Touch imprint cytological diagnosis of nodal Langerhans cell histiocytosis.

Accessory parotid gland carcinoma ex pleomorphic adenoma. Case study diagnosed by fine needle aspiration.

Thyroglossal duct cyst: case series.

Relative diagnostic importance of electronystagmography and magnetic resonance imaging in vestibular disorders.

Neck nodal metastases from unknown primary: case series.

Multiparametric comparison of cold knife tonsillectomy, radiofrequency excision and thermal welding tonsillectomy in children.

Antihistamine effects on experimental middle ear inflammatory model.

Management of second branchial cleft abnormalities in adults.

Transtympanic versus intramuscular steroid administration in a histamine-induced inflammatory middle-ear model.

Canal wall down mastoidectomy for cholesteatoma: experience at the University of Crete.

Malignant mixed tumor of the nasal cavity.

Benign paroxysmal positional vertigo: 10-year experience in treating 592 patients with canalith repositioning procedure.

Kikuchi's disease: a benign cause of fever and cervical lymphadenopathy.

Cervical prevertebral abscess owing to injection of corticosteroids.

Arteriovenous malformation of the floor of the mouth: a case report.

Symptomatic epilepsy due to a huge frontal sinus mucocele. A case report.

Cochlear implantation after radical mastoidectomy: management of a challenging case.

Laser-assisted uvulopalatoplasty for the treatment of snoring and mild obstructive sleep apnea syndrome.

QT prolongation and torsades de pointes associated with concurrent use of cisapride and erythromycin.

Vascular tumours of the nasal septum.

Πώς αντιμετωπίζεται μια παράλυση τύπου Bell;©

 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///