Χελιδόνης Εμμανουήλ

altΧελιδόνης Εμμανουήλ, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ:

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΙΚΛΟΥ.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία. Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΩΡΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

The cochlear implant programme in Crete: a nine year experience.

Epiglottis reshaping using CO2 laser: a minimally invasive technique and its potent applications.

Septal cartilage reshaping with the use of an Erbium doped glass fiber laser. Preliminary results.

Langerhans cell histiocytosis presented as bilateral otitis media and mastoiditis.

Basaloid squamous cell carcinoma of the soft palate: case report.

Antihistamine effects on experimental middle ear inflammatory model.

Investigation of the relationship between allergic rhinitis and personality traits using semeiometry.

Assessment for microsatellite DNA instability in nasal cytology samples of patients with allergic rhinitis.

Microsatellite DNA instability in nasal cytology of COPD patients.

Gingival condition of women with gestational diabetes on a Greek island.

In vitro enzymatic treatment and carbon dioxide laser beam irradiation of morphologic cartilage specimens.

Transtympanic versus intramuscular steroid administration in a histamine-induced inflammatory middle-ear model.

Multifocal bigerminal mature teratomas of the head and neck.

Osteoid osteoma of the ethmoid bone associated with dacryocystitis.

Canal wall down mastoidectomy for cholesteatoma: experience at the University of Crete.

The use of the Ligasure Vessel Sealing System in parotid gland surgery.

Laser-assisted tympanostomy in pediatric patients with serous otitis media.

Fractal dimension as a prognostic factor for laryngeal carcinoma.

Benign paroxysmal positional vertigo: 10-year experience in treating 592 patients with canalith repositioning procedure.

Ligasure versus cold knife tonsillectomy.

Tonsillectomy using the Ligasure vessel sealing system. A preliminary report.

Familial bilateral acinic cell carcinoma of the parotid synchronous with pituitary adenoma: case report.

A safe way to remove a ruptured thyroglossal duct cyst.

Cocaine flakes versus tetracaine/adrenaline solution for local anaesthesia in septoplasty.

Otorhinolaryngology or otolaryngology? An etymological approach.

ArF-193 excimer laser and Emdogain in the treatment of experimental periodontitis: an experimental study in rabbits.

Radiology quiz case 2. Laryngeal low-grade chondrosarcoma.

The use of botulinum toxin type A in the treatment of Frey and crocodile tears syndromes.

The combined endoscopic CO(2) laser posterior cordectomy and total arytenoidectomy for treatment of bilateral vocal cord paralysis.

Lump sensation in the throat caused by tumors in the preepiglottic space.

Dental status of women with gestational diabetes on a Greek island.

Transtympanic iontophoresis of gadopentetate dimeglumine: Preliminary results.

Laser-assisted uvulopalatoplasty for the treatment of snoring and mild obstructive sleep apnea syndrome.

Abscess of the pharyngeal mucosal space--an unusual location.

Giant keratoacanthoma of the lower lip.

Evaluation of sinusitis in the intensive care unit patient.

Application of a ketogenic diet in children with autistic behavior: pilot study.

Adenoid cystic carcinoma of the temporal bone with distant metastases.

Long-term results of a new stapedotomy prosthesis.

Otolaryngologic manifestations of small vessel vasculitis.

QT prolongation and torsades de pointes associated with concurrent use of cisapride and erythromycin.

Intranasal laser-assisted dacryocystorhinostomy with the use of a surgical microscope.

Vascular tumours of the nasal septum.

Excision of rhinophyma with a laser scanner handpiece--a modified technique.

Therapeutic methods used for otolaryngological problems during the Byzantine period.

Ramoutsaki IA, Papadakis CE, Ramoutsakis IA, Helidonis ES.

Transtympanic iontophoresis with a biocompatible paramagnetic solution at MR imaging: experimental feasibility study in rabbits.

PFAPA syndrome in children evaluated for tonsillectomy.

Galanakis E, Papadakis CE, Giannoussi E, Karatzanis AD, Bitsori M, Helidonis ES.

The management of sinonasal inverted papilloma: our experience.

Terzakis G, Vlachou S, Kyrmizakis D, Helidonis E.

The role of laser assisted tympanostomy (LAT) in treating allergic children with chronic serous otitis media.

Otolaryngologic diseases and medical treatment during the Byzantine period.

Lingual granular cell tumor.

Safety of the ArF193 excimer laser for the removal of dental plaque and calculi: an in vitro histological study.

The contribution of Hippocratic Oath in third millennium medical practice.

[Bilateral paraganglioma of the vagus nerve].

Radiology forum. Quiz case 1. Dysphagia due to diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (Forestier disease).

Sucralfate alleviating post-laser-assisted uvulopalatoplasty pain.

Audiologic and psychological profile of Greek patients with tinnitus--preliminary findings.

In vitro ear cartilage shaping with carbon dioxide laser: an experimental study.

Solitary extramedullary plasmacytoma of the nasopharynx.

Frontal lobe abscess secondary to head trauma and nasal polyposis.

The challenge of esophagoscopy in infants with open safety pin in the esophagus: report of two cases.

Angiosarcoma of the maxillary sinus.

Bronchoscopy for foreign body removal in children. A review and analysis of 210 cases.

In vivo detection and staging of epithelial dysplasias and malignancies based on the quantitative assessment of acetic acid-tissue interaction kinetics.

Fibrous dysplasia of the temporal bone: report of a case and a review of its characteristics.

Postoperative cholesterol cyst of the mastoid.

Swiftlase inferior turbinoplasty.

Liposomal doxorubicin and conventionally fractionated radiotherapy in the treatment of locally advanced non-small-cell lung cancer and head and neck cancer.

Assessment of nasal mucosa blood supply by quantitative endoscopic imaging of the back-scattered light.

Negative pressure suction in nasal septum surgery.

Mucocele of the maxillary antrum in an eight-year-old boy.

Determination of phenytoin in sections of head hair: a preliminary study to evaluate the history of drug use.

Carbamazepine levels in head hair of patients under long-term treatment: a method to evaluate the history of drug use.

A new stapedotomy prosthesis: preliminary report.

Meningitis as a complication of tonsillectomy.

Fractionated carboplatin radiosensitization: a phase I dose-escalation study.

The silent epidural abscess as a complication of acute otitis media in children.

Management of chylous fistula using the fibrin adhesive set.

Nd:YAG laser treatment of recurrent epistaxis in heredity hemorrhagic telangiectasia.

Osteoblastoma of the nasal cavity arising from the perpendicular plate of the ethmoid bone.

Transantral evacuation of an orbital abscess following a molar tooth extraction.

Microtia grade as an indicator of middle ear development in aural atresia.

Medicine and art: facial palsy depicted in archaic Greek art on Crete.

Infantile osteomyelitis of the maxilla with concomitant subperiosteal orbital abscess: a case report.

The histology of laser thermo-chondro-plasty.

A study on the otoscopical and audiological findings in patients with Down's syndrome in Greece.

Rosai-Dorfman disease with unilateral tonsilar enlargement and subtle cervical lymphadenopathy.

Laser shaping of composite cartilage grafts.

The history of otolaryngology from ancient to modern times.

Otorhinolaryngological diseases in the Minoan era.

Retropharyngoesophageal abscess associated with a swallowed bone.

[Suture of tympanic membrane transplants in tympanoplasty to the ventral wall of the auditory canal].

CT-based radiotherapy treatment planning for cancer of the nasopharynx.

Pathologic quiz case 1. Adult rhabdomyoma of the parapharyngeal space.

Empty sella syndrome, diagnosed as allergic rhinitis.

Use of the excimer laser in stapes surgery and ossiculoplasty of middle ear ossicles: preliminary report of an experimental approach.

Long-term results of nasal surgery in children.

Use of a new mucoperiosteal flap from the upper lateral nasal wall in frontal sinus surgery.

Ectopic thyroid gland in the submandibular region.

Odontogenic ethmoiditis.

[Paraganglioma of the nodose ganglion of the n. vagus].

Tracheal adenomas.

A schwannoma of the parotid gland. Report of a case.

Granular cell myoblastoma of the larynx.

Metastasis of malignant melanoma of the nasal mucosa to the small intestine.

Organized hematoma of the neck simulating carotid body tumor.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///