Ψύλλας Γεώργιος

altΨύλλας Γεώργιος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής β΄, στην Α΄ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ

Συμβολή των ωτοακουστικών εκπομπών και των προκλητών ακουστικών δυναμικών στην πρώιμη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας

Speech perception and production in children with inner ear malformations after cochlear implantatio

 

Clinically isolated syndrome manifested as acute vestibular syndrome: Bedside neuro-otological examination and suppression of transient evoked otoacoustic emissions in the differential diagnosis.

Vestibular evoked myogenic potentials in children after cochlear implantation.

Erratum to: Outcome of cochlear implantation in children with cochlear malformation.

Outcome of cochlear implantation in children with cochlear implantation.

Corticosteroids and vestibular exercises in vestibular neuritis. Single-blind randomized clinical trial.

Sudden Bilateral Sensorineural Hearing Loss Associated with HLA A1-B8-DR3 Haplotype.

Bilateral secondary neurolymphomatosis of the internal auditory canal nerves: a case report.

Duplication of the external auditory canal: two cases and a review of the literature.

Speech perception and production in children with inner ear malformations after cochlear implantation.

MYH9-related disorders: report on a patient of Greek origin presenting with macroscopic hematuria and presenile cataract, caused by an R1165C mutation.

Benign paroxysmal positional vertigo in the first acute attack of Ménière's disease.

Predicting the long-term outcome after idiopathic facial nerve paralysis.

Autoimmune recurrent facial palsy and bilateral sudden sensorineural hearing loss following Ramsay Hunt-like syndrome.

Hearing Evaluation in Patients with Exfoliative and Primary Open-Angle Glaucoma.

Conversion of canalolithiasis to cupulolithiasis in the course of a horizontal benign paroxysmal positional vertigo case.

An alternative manoeuvre for posterior canal BPPV treatment.

Spontaneous haematoma of the pharynx due to a rare drug interaction.

Castleman's disease of the neck: report of a case and review of the literature.

Auditory processing disorder and brain pathology in a preterm child with learning disabilities.

Potential efficacy of early treatment of acute acoustic trauma with steroids and piracetam after gunshot noise.

Ossicular necrosis following head injury.

Far-advanced otosclerosis and cochlear implantation.

[Spontaneous temporomandibular joint herniation into the external auditory canal].

Subclavian steal syndrome: neurotological manifestations.

[Acute unilateral total deafness and vestibular findings after gunshot noise].

[Estimating the prognosis of peripheral facial paralysis: is the minimal nerve excitability test still up to date?].

Polyarteritis nodosa and cochlear implantation.

Sudden sensorineural hearing loss: long-term follow-up results.

Hearing assessment in pre-school children with speech delay.

Digital subtraction angiography abnormalities in sudden unilateral profound hearing loss.

Low-frequency hearing assessment by middle latency responses in children with pervasive developmental disorder.

Facial electroneurography on the contralateral side in unilateral Bell's palsy.

Test-retest reliability of vestibular autorotation testing in healthy subjects.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///