Σκουλάκης Χαράλαμπος

altΣκουλάκης Χαράλαμπος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Πότε πρέπει να αποφασίζεται η λήψη αξονικής τομογραφίας στα παιδιά με ρινοκολπίτιδα;

Αγγειοοίδημα τραχηλοπροσωπικής χώρας μετά από λήψη αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης

Does perioperative dexamethasone affect voice-related quality of life after thyroidectomy?

Validation of the Greek OSD-6 quality of life questionnaire in children undergoing polysomnography.

Histopathologic examination of routine tonsillectomies in times of Greek austerity. Necessity or luxury? A retrospective study of 823 patients.

The sino-nasal outcome test (SNOT)-22: validation for Greek patients.

An Uncommon Cause of Facial Nerve Palsy: Glomus Jugulare.

Intramuscular haemangioma of the levator anguli oris: a rare case.

Idiopathic acquired dacryocystocele treated with endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy.

Heterozygous alterations of TNFRSF13B/TACI in tonsillar hypertrophy and sarcoidosis.

Tonsilloplasty versus tonsillectomy in children with sleep-disordered breathing: short- and long-term outcomes.

Huge mastoid congenital cholesteatoma in a 52-year-old patient.

Food foreign body injuries.

Non food foreign body injuries.

Toys in the upper aerodigestive tract: new evidence on their risk as emerging from the Susy Safe Study.

The Susy Safe project overview after the first four years of activity.

Susy Safe Working Group.

Stationery injuries in the upper aerodigestive system: results from the Susy Safe Project.

Basaloid squamous cell carcinoma of the tonsil.

Chaidas K, Koltsidopoulos P, Kalodimos G, Skoulakis C.

Thyroid abscess requiring emergency intervention.

Metastatic amelanotic melanoma of larynx-hypopharynx.

Toll-like receptor 4 gene (TLR4), but not TLR2, polymorphisms modify the risk of tonsillar disease due to Streptococcus pyogenes and Haemophilus influenzae.

Hemangiopericytoma of the neck.

Macrolide-resistant Streptococcus pyogenes in Central Greece: prevalence; mechanism and molecular identification.

Subcutaneus leiomyosarcoma of the neck: a case report.

Epidermoid cyst of the floor of the mouth: two case reports.

Hidrocystoma of the external auditory canal: a case report.

A hemangioma on the floor of the mouth presenting as a ranula.

Level of Streptococcus pyogenes in patients with recurrent tonsillitis and tonsillar hypertrophy.

Multiparametric comparison of cold knife tonsillectomy, radiofrequency excision and thermal welding tonsillectomy in children.

Langerhans cell histiocytosis presented as bilateral otitis media and mastoiditis.

Treatment of nasal fractures by Paul of Aegina.

Intramuscular haemangioma of the orbicularis oculi muscle of the orbit.

The otologic problem and death of Heinrich Schliemann.

Tonsilloplasty in children with obstructive symptoms.

Thermal welding versus cold dissection tonsillectomy: a prospective, randomized, single-blind study in adult patients.

Subcutaneous benign fibrous histiocytoma of the cheek. Case report and review of the literature.

Brushing cytology in cutaneous lesions of the head and neck.

Pattern of parotid gland tumors on Crete, Greece: a retrospective study of 131 cases.

Bifurcate horn on the tip of the nose.

Laryngeal leiomyosarcoma: a case report and review of the literature.

Oral mucosal melanoma: a malignant trap.

Malignant mixed tumor of the nasal cavity.

Cervical prevertebral abscess owing to injection of corticosteroids.

Papadakis CE, Chimona TS, Skoulakis CE, Prokopakis EP, Kyrmizakis DE, Velegrakis GA.

Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists.

The combined endoscopic CO(2) laser posterior cordectomy and total arytenoidectomy for treatment of bilateral vocal cord paralysis.

Abscess of the pharyngeal mucosal space--an unusual location.

Excision of rhinophyma with a laser scanner handpiece--a modified technique.

Solitary extramedullary plasmacytoma of the nasopharynx.

Frontal lobe abscess secondary to head trauma and nasal polyposis.

The challenge of esophagoscopy in infants with open safety pin in the esophagus: report of two cases.

Angiosarcoma of the maxillary sinus.

Bronchoscopy for foreign body removal in children. A review and analysis of 210 cases.

Fibrous dysplasia of the temporal bone: report of a case and a review of its characteristics.

Swiftlase inferior turbinoplasty.

Combined irinotecan, docetaxel and conventionally fractionated radiotherapy in locally advanced head and neck cancer. A phase I dose escalation study.

Negative pressure suction in nasal septum surgery.

Mucocele of the maxillary antrum in an eight-year-old boy.

Meningitis as a complication of tonsillectomy.

[Synovial cell sarcomas of the head- and neck area].

Otorhinolaryngological diseases in the Minoan era.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///